dagens-medicin-agenda
 
temabild-cancerdagen
Jämlik och tillgänglig cancervård
Svensk cancervård ska vara god, jämlik och effektiv. Trots det syns regionala skillnader på hur nya och etablerade behandlingar kommer patienter till nytta. Hur kan vården utvecklas för att erbjuda alla patienter samma möjligheter? Vilka åtgärder i hälso- och sjukvården krävs för att överbrygga utmaningen? Och vad krävs för att implementeringen av precisionsmedicin ska nå ut bredare och bidra till en jämlik och effektiv cancervård? 

På Cancerdagen diskuterar vi utmaningar och prioriteringar som den svenska cancervården står inför, samtidigt som vi lyfter de fantastiska möjligheter som forskningens framsteg erbjuder.  

Ur programmet:
  • Precisionsmedicin: Hur får vi till en fungerande struktur och samverkan kring kliniska studier?
  • Ny medicinsk bedömning (second opinion) – något enbart för den driftiga individen?
  • Vaccin mot cancer – visionen som kan bli verklighet.

Cancerdagen är en konferens och mötesplats för dig som verkar inom cancerområdet.

Varmt välkommen!
 
Bland talarna
richard-rosenquist-brandell
sara-mangsbo
peter-asplund
marie-morell
Richard Rosenquist Brandell
professor Karolinska Institutet, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset, chef Genomic Medicine Sweden
Sara Mangsbo
universitetslektor och entreprenör
Uppsala universitet
Peter Asplund
utredare Regeringskansliet, verksamhetschef Region Örebro län
Marie Morell (M)
ordförande
Sjukvårdsdelegationen SKR
 
Behöver du hjälp eller har du några funderingar?
maritza-pavlov
Maritza Pavlov
Partneransvarig
070 003 34 77
pernilla-abrink
Pernilla Åbrink
Projektledare
073 558 65 59
Vill ditt företag vara partner till konferensen? Läs mer här ››