Ser utskicket konstigt ut, klicka här.

Det digitala vårdmötet!

Vårdkartan ritas om när den digitala vården spränger gränser!

Det började med den digitala doktorn, men digitaliseringen kommer att ge långt mycket mer än ett videosamtal i mobilen. Många tror att vi får ett systemskifte med genomgripande förändringar i hela hälso- och sjukvårdens organisation och arbetssätt. Under en högaktuell dag kommer vi att diskutera vilka spelregler och ersättningsmodeller som ska gälla. Var med och sätt agendan för framtidens digitala vårdmöte!

Ur programmet:

  • Digital primärvård till landsting - möjligheter och utmaningar.
  • De digitala hälso- och sjukvårdsföretagens väg framåt.
  • Hur kommer läkarens nya roll och arbetssätt se ut i en digital framtid?
  • Antibiotika i mobilen - behövs nya regelverk och tillsyn?
  • Nationell modell för ersättning. Kartan ritas om i snabbare takt än vad ersättningsmodellerna hinner med!
  • En förändrad patientroll. Vilka krav ställer framtidens patienter på vårdmötet?
  • Telemedicin - Nya möjligheter när läkare och patient kan finnas i olika världsdelar!
22
MAR
 
8:00-17:00
Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm


Arrangör:


Partner:


Dagens Medicin | 0735-58 66 38 | Ser mejlet konstigt ut, klicka här.
Avanmälan från kommande utskick från Dagens Medicin Agenda.