Ser nyhetsbrevet konstigt ut, klicka här.
» Strandhäll manas stödja initiativ för samtidig introduktion i EU
» Wallström: Landstingens nationella samverkan måste regleras
» Levaxin ger bara symotomlindring åt varannan
» Medirätt rekommenderas för finansiering i Horizon 2020
» Åtta små life science-bolag får stöd från Swelife
» Jobb & karriär: Lennartsson och Baltzer
» Om medicinteknik på dagens regeringssammanträde
» Nytt från socialdepartementet
» Nytt från Läkemedelsverket
»   Kalendarium
»   Lediga jobb
Strandhäll manas stödja initiativ
för samtidig introduktion i EU


Frågan om att alla humanläkemedel som godkänds av Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, ska börja marknadsföras samtidigt i alla EU-länder bör vara prioriterad. Det skriver Nederländernas hälsominister Edith Schippers i ett brev till socialminister Annika Strandhäll.

Syftet är att alla medlemsländer till fullo ska kunna dra nytta av EMA:s arbete. Det faktum att EU-länder måste vänta på introduktionen av nya läkemedel, eller att läkemedlen aldrig introduceras i vissa länder, är oacceptabelt, anser Nederländerna.

Edith Schippers påminner om att EU:s läkemedelssystem var en av Nederländernas fokusfrågor under landets EU-ordförandeskap 2016 och frågan har sedan dess fortsatt att ligga högt upp i hennes agenda.

Edith Schippers hoppas få Sveriges stöd i frågan och vill börja diskutera möjliga lösningar med EU-kommissionen.

Eftersom Nederländerna nu byter regering kommer Edith Schippers att avgå, men hennes efterträdare kommer att ta förslaget vidare med fullt stöd från den nederländske premiärministern Mark Rutte.

Tillbaka till toppen
Wallström: Landstingens
nationella samverkan måste regleras


– Förslagen i utredningen syftar till att ge förutsättningar för att varje patientmöte ska grunda sig på den bästa kunskapen. Jag hoppas att utredningen tillsammans med en rad initiativ, inte minst från landstingen, kommer att leda till bättre kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården.

Det sa Sofia Wallström, generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, när hon framträdde på seminariet Samverkansdagen. Sofia Wallström var regeringens särskilda utredare för kunskapsstödsutredningen som i juni lade fram betänkandet ”Kunskapsbaserad och jämlik vård” (SOU 2017:48).

Utredningen föreslår bland annat:

* Att staten ska styra hälso- och sjukvården på en övergripande nivå och slopa sin detaljstyrning. Staten bör skärpa uppföljning och ansvarsutkrävande. Myndighetsrollerna ska klargöras.

* Att landstingens nationella struktur ska stärkas.

– Det är helt avgörande att de 21 sjukvårdshuvudmännen arbetar tillsammans. Det pågår ett sådant initiativ, vilket är jättebra. Men det handlar om mer än så, det är en principiell fråga. En permanent samverkan behöver regleras så att det blir tydligt, transparent och förutsägbart, sa Sofia Wallström.

Initiativet som hon syftar på är den nationella struktur som landstingen bygger upp för sitt samarbete med staten, vilket Läkemedelsmarknaden har rapporterat om. Läs notisen i Läkemedelsmarknaden (kräver inloggning).

Kunskapsstyrningsutredningen föreslår också att läkemedelskommittéerna görs om till vårdkommittéer vilket bland annat innebär att särbehandlingen av läkemedel upphör.

– Utredningen lyfter fram läkemedelskommittéerna som ett lyckat exempel på lokalt förankrat datadrivet förbättringsarbete. Kommittéernas arbete kopplas dock i utredningens förslag till den nationella kunskapsstyrningen. Det finns en vanligt förekommande kritik mot läkemedelskommittéerna om att de överprövar nationella rekommendationer. Det tycker vi inte att de ska göra. Finns det nationella rekommendationer så gäller de, men det behövs ett lokalt arbete som är knutet till uppföljning, vilket bör breddas och ändras, sa Sofia Wallström.

Det ska vara enkelt att få tillgång till kunskapsstöden, vilket det inte är i dag, konstaterade Wallström:

– Många projekt som pågår på området är halvbra, men inget har riktigt landat. Vi föreslår en nationell digital kunskapstjänst och lekte med olika namn på en sådan, ”Wikimedica” eller ”1177 för proffsen”. En sådan kunskapstjänst ska även ge en avgiftsfri tillgång till vetenskapliga artiklar, SBU:s upplysningstjänst med mera, för all vårdpersonal i hela landet, sa Sofia Wallström.

Seminariet Samverkansdagen genomfördes den 29 september.

Tillbaka till toppen
Levaxin ger bara symotomlindring åt varannan

Sköldkörtelhormonet Levaxin (levotyroxin) ger bara symtomlindring hos varannan patient. Bara var femte patient upplever att de helt har blivit av med symtomen. Det visar en icke vetenskaplig undersökning som Sköldkörtelförbundet har genomfört med hjälp av Netdoktor. I undersökningen tillfrågades 2 753 personer som i dag behandlas för hypertyreos, om hur olika behandlingar svarar mot de vanligaste symtomen för sjukdomen, enligt ett pressmeddelande från Sköldkörtelförbundet i dag.

”Vår undersökning är inte vetenskaplig men ger ändå en tydlig signal om att dagens hypotes att det enbart är ett fåtal patienter som inte blir återställda med hjälp av standardbehandlingen, med stor sannolikhet är felaktig”, säger Anders Palm, ordförande i Sköldkörtelförbundet i en presskommentar.

Levaxin är i dag standardbehandling. Om blodvärdena förbättras av behandlingen anses patienten vara välbehandlad. Symtomlindring vägs sällan in vid uppföljning av behandlingen, skriver Sköldkörtelförbundet.

Undersökningen visar också att de som behandlas med andra metoder, som tillägg av syntetiskt T3 (liothyronin) eller med det naturliga sköldkörtelhormonet NDT uppvisar bättre respektive mer än dubbelt så bra symtomlindring som med standardpreparatet Levaxin. Dessa behandlingsmetoder är ovanliga och förskrivs endast av ett fåtal läkare och landsting.

Tillbaka till toppen
Medirätt rekommenderas
för finansiering i Horizon 2020


Medirätts digitala läkemedelsautomat Dosell har rekommenderats i en utvärdering genomförd i samband med bolagets ansökan om finansiering till EU:s innovationsfond Horizon 2020. Det framgår av ett pressmeddelande från Medirätt.

Dosell utvärderas av en panel av oberoende experter och fick 13,96 poäng av 15 möjliga. Panelen rekommenderade även att Dosell ska få finansiering.

Kriterierna är excellens, potentiell påverkan, kvalitet och genomförbarhet.

Ansökan till Horizon 2020 lämnades in den 6 september.

”Vi är mycket glada att Dosell fick ett så högt betyg av oberoende experter som tror på både produkten och marknaden. Nu har vi en kvalitetsstämpel från en av världens största satsningar på forskning och innovation”, säger Carl Johan Merner, vd för Medirätt, i en presskommentar.

Dosell matar automatiskt ut tabletter i dospåsar vid önskad tidpunkt och säkerställer därmed att användare får rätt läkemedel vid rätt tid. Automaten har ljud- och ljussignaler som påminner användaren när det är dags för medicinering. Den också larma, vid behov.

EU-kommissionen tillhandahåller via forsknings- och innovationsprogrammet Horisont 2020 utvecklingsstöd för 80 miljarder euro under perioden 2014–2020. Utöver denna summa skjuter privata företag till extra medel.

Tillbaka till toppen
Åtta små life science-bolag får stöd från Swelife

Innovationsprogrammet Swelife delar ut totalt 29 miljoner kronor till åtta unga svenska life science-bolag. Swelife har beviljat upp till 5 miljoner kronor per bolag i sin första acceleratorutlysning. Pengarna går bland annat till Alzecure Pharma, som utvecklar en ny behandling mot Alzheimers sjukdom, Immunovia för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer och Atrogi, som utvecklar en ny diabetesbehandling. Hela listan på bolagen som får tilldelning publiceras här nedan, inklusive motivering till att de får pengarna.

Swelife är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via Vinnova och av programmets deltagande parter inom akademin, hälso- och sjukvården och näringslivet. Målet är att stärka life science-Sverige och förbättra folkhälsan.

*Alzecure Pharma AB (Huddinge).”Ny behandlingsterapi mot Alzheimers sjukdom” (5 miljoner kr).
* Immunovia AB (Lund).”Tidig diagnos av bukspottkörtelcancer – implementering av biomarkörer i en klinisk miljö” (4,9 miljoner kr)
* Lunds universitet, centrum för livsmedelsforskning (Lund). ”Validering av ett nytt antidiabetiskt livsmedelskoncept baserat på modulering av tarmfloran” (5 miljoner kr)
* Corline Biomedical AB (Uppsala). ”Renaparin för att förbättra njurtransplantation” (1,8 miljoner kr)
* Ilya Pharma (Uppsala). ”Bioterapeutika för accelererad sårläkning hos diabetespatienter” (1,4 miljoner kr)
* Uppsala universitet (Uppsala). ”Biomarkörtest för livmoderhals-, äggstocks- och endometricancer” (2,3 miljoner kr)
* Pelago Bioscience (Solna). ”Validering av diagnostisk applikation av CETSA-metoden” (3,6 miljoner kr)
* Atrogi (Stockholm). ”Ett revolutionerande sätt att bekämpa typ 2-diabetes” (5 miljoner kr).

Tillbaka till toppen
Jobb & karriär: Lennartsson och Baltzer

* Generaldirektören för Myndigheten för vård- och omsorganalys Fredrik Lennartsson har anställts som ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne. Han tillträdde tjänsten på Vårdanalys 2011 och har även arbetat på socialdepartementet.

* Swedenbio har anställt Susanne Baltzer till en tjänst som senior rådgivare. Hon ska arbeta med projektet EU SME Support 2020, som supportkontoret för små och medelstora företag. Projektet finansieras av Vinnova och Tillväxtverket. Susanne Baltzer kommer närmast från en tjänst på Läkemedelsverket där hon var med och byggde upp myndighetens innovationskontor.

Tillbaka till toppen
Om medicinteknik på dagens regeringssammanträde

Ärenden med koppling till läkemedel på ärendelistan för regeringens sammanträde i dag:

Socialdepartementet

* Lag om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter (rskr. 2017/18:11) S2017/05711/RS (delvis)
* Beslut om förordningar a) förordning om avgifter för anmälda organ för medicintekniska produkter b) förordning om ändring i förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter c) förordning om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket d) förordning om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg S2017/00830/FS S2017/05711/RS S2017/–/FS

Utbildningsdepartementet

* Entledigande och förordnande i Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm U2016/01028/F (delvis) U2017/ /F

Tillbaka till toppen
Nytt från socialdepartementet

Diariefört hos socialdepartementet.
Diarienummer, registreringsdatum, ingivare och ärendemening:

S2017/05852/FS 2017-10-24 Sinsa Labs AB, Urban Olson Skrivelse om antibiotikaforskning samt vill komma i kontakt med regeringens och Folkhälsomyndighetens kontakter i ämnet

S2017/05871/FS 2017-10-24 Minister of Health, Welfare and Sports, Nederländerna, Edith Schippers Skrivelse om The Netherlands on Equal Access to Medicines throughout Europe

S2017/01094/EIS S2017/01094- 3 2017-10-24 Representationen i Bryssel / Enheten för EU- och internationell samordning, S Rapport och instruktion från rådsarbetsgruppen för läkemedel den 23 oktober – ”EMAförordningen”

Tillbaka till toppen
Nytt från Läkemedelsverket

Diariefört hos Läkemedelsverket.
Diarienummer, datum, ärendemening och intressent:

4.1.2-2017-080608 2017-10-23 00:00 Synpunkter på Nurofen Apelsin 40mg/ml Medhelp Uppsala AB/1177

 

Tillbaka till toppen
Lediga jobb
Vill du annonsera här?
Kalendarium
07
NOV
Mer reglering med apotekmarknadsutredningen?
16
NOV
Läkemedelsmarknadsdagen 2017
05
DEC
Så rustar vi för att klara Brexit
 

Citera gärna Nyhetsbrevet Läkemedelsmarknaden enligt gängse regler för citaträtt. Enligt gällande avtal får du som kund inte göra intrång i upphovsrätten till exempel genom att vidaredistribuera ett nyhetsbrev, om inte annat överenskommits. Intrång i upphovsrätten kan innebära skadeståndsskyldighet.

Mer info på: www.lakemedelsmarknaden.se

Avanmäl dig här.